Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

2017-11-01 - 2017-11-05 есенна
2017-12-23 - 2018-01-02 коледна
2018-02-03 - 2018-02-06 зимна
2018-03-31 - 2018-04-09 пролетна за І-ХІ клас

Неучебни дни:

2018-05-21 ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
2018-05-23 Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
2018-05-25 неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

2018-06-01 I-IV клас (14 учебни седмици)
2018-06-15 V-VII клас ( 16 учебни седмици )

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

2018-02-07 I - XII клас