Записване на ученици в 5 клас

Заявление по образец

През учебната 2018/2019 година в ОУ „Райна Княгиня“ могат да се запишат в пети клас 15 деца, завършили начален етап на основно образование, за допълване на съществуващите паралелките.