Класно ръководство

ОУ "Райна Княгиня"


Име Клас
Мариана Кувенджиева I a
Стела Чалмова I б
Мая Добчева I в
Евелина Васева I г
Емилия Николова I д
Венета Дагова II а
Савелина Лъскова II б
Славка Джурджева II в
Валя Гатева II г
Катя Даргова II д
Мария Петрова II е
Людмила Доникян III а
Нели Гешева III б
Дафинка Гарова III в
Мария Кирилова III г
Гергана Георгиева III д
Божанка Панайотова IV а
Десислава Манева IV б
Любка Козарска IV в
Тинка Тодоранова IV г
Радостина Петрова IV д
Елена Ролева IV е
Мариана Шаламанова V а
Елена Костадинова V б
Красимира Чеканова V в
Мария Скобарова V г
Мария Кирева V д
Дияна Георгиева VI а
Димитринка Трендафилова VI б
Елеонора Стоева VI в
Диана Георгиева VI г
Тихомир Алексиев VI д
Стоянка Анева VI е
Мария Троева VII а
Моника Тенева VII б
Емилия Стоянова VII в
Петя Динкова VII г
Мария Гаджева VII д
Йорданка Ангелова ПИГ Iклас
Софка Комитова ПИГ-I клас
Велислава Милева ПИГ I клас
Марияна Николова ПИГ I клас
Магдалена Велинова ПИГ-II клас
Марияна Чонова ПИГ-II клас
Пенка Чакандракова ПИГ-II клас
Тока Добрева ПИГ- II клас
Катя Попова ПИГ-III клас
Галя Борисова ПИГ-III клас
Сабина Вълчанова ПИГ-III клас
Райна Страхинова ПИГ-IV клас
Стефка Славова ПИГ IV клас